പാമ്പാക്കുട സർക്കാർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്ന പിറവം സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും.